Några anmärkningar om Konungens rätt att göra nåd samt dess förhållande till dispensations- och restitutions-rätten

Författare
Herman Ludvig Rydin
(H.L. Rydin.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1861 Sverige, Uppsala 34 sidor.