Några anteckningar från en lapplandsresa vintern 1915

Författare
Rosa Fitinghoff
(Af Rosa Fitinghoff)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sandbergs bokhandel 1915 Sverige, Stockholm 165 sidor. : ill.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan