Några anteckningar om Gotland i verkligheten och Gotland i skrift

Författare
Mathias Klintberg
(M. Klintberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fritze 1909 Sverige, Stockholm iv, 182 sidor illustrationer 24 cm