Några blad ur näringslivets och byggnadsskickets kulturhistoria i Torslanda socken

Författare
Allan T. Nilson
(Allan Nilson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1956 Sverige, Torslanda S. 231-255 ill.