Några drag ur den Bergianska trädgårdens historia 1885-1914

Författare
Robert Elias Fries
(Rob. E. Fries.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1918 Sverige, Stockholm 24 sidor., 105 pl.-s. 2 kartor i färg