Några erinringar vid det af K. M:t till rikets ständer öfverlämnade förslag till strafflag i frågan om en för ärekränkning tilltalad persons rätt att med bevisning om sanningen af det gjorda tillmälet freda sig från ansvar

Författare
Herman Ludvig Rydin
(Af H. L. R.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1863 Sverige, Uppsala 36 sidor.