Några försenade julgrötsrim av Kiko om vad sig i staden tilldragit haver under det gångna året, såsom det avspeglat sig i tidningens spalter - Illustr.

Författare
Hans Iwar Nilsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1951 Sverige, Trosa