Några gestalter i den juridiska fakultetens historia

Författare
Kjell Å. Modéer
(Kjell Å. Modéer.)
Genre
Biografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Juridiska inst., Lunds univ., Reprocentralen, Lunds univ. 1980 Sverige, Lund, Lund 69 sidor. ill. 21 cm
1981 Sverige, Lund 69 s : ill