Några huvuddrag i Sveriges ekonomiska historia

Författare
Åke Elmér
(Åke Elmér utg. av Fridhems folkhögskolas elevförbund, Svalöv.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utg. 1937 Sverige, Svalöv 86 sidor.
ABF 1937 Sverige, Stockholm 86 sidor.