Några ord om skulpturen i patriotismens tjenst - Hvad man gjort för Porthans minne

Författare
Wilhelm Lagus
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1878 Finland, Helsingfors 71 sidor. : ill.