Några ord till allmänheten angående sammanbindningsbanan genom Stockholm

Författare
Peter Georg Sundius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1863 Sverige, Stockholm 8 sidor.