Några ord vid theologiæ doctoren, prosten och kyrkoherden herr Johan Bernhard Wolffs jordfästning i Carlskronas tyska kyrka den 11 maj 1821, af mag. M. Sundius ... Carlskrona, 1821. Tryckt i kongl. amiralitets boktryckeriet, hos enkefru - B.U. Gyllenskepp

Författare
Matthias Sundius
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Gyllenskepp 1821 Sverige, Karlskrona 24 sidor. 8:o(4).