Några praktiska försök med ett sliroptiskt koincidenssystem = - Some practical experiments with schlieren-optics : the paper deals with construction of and tets with a schlieren-optical coincidence system adjusted to field conditions

Författare
Per Olof Holtz
(Per Olof Holtz, Jan O. Mattsson och Åke Svenstam.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Dept. of Physical Geography, University of Lund 1979 Sverige, Lund 14 sidor., [3] pl.-s. ill., tab.