Några tankar om hantering av osäkerheter vid militärt beslutsfattande

Författare
Karlis Neretnieks
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Försvarshögskolan 2007 Sverige, Stockholm 59 sidor. 978-91-85401-63-5