Några tekniska fibrer - en litteraturgenomgång samt experimentell studie av strukturskador och dammbildning

Författare
Annelie Johansson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1994 Sverige, Lund 116 sidor. med var. pag. : ill.