Några upplysningar rörande Norrbottens läns nötboskapspremieringar

Författare
Elof Frisendahl
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1896 Sverige, Luleå