Några utvalda metoder för att bedöma vilttillgång - hur du räknar ut vilttillgången på din mark

Författare
Fredrik Dahl
(Fredrik Dahl, Maria Hörnell-Willebrand)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vindelns försöksparker, Sveriges lantbruksuniv. 2004 Sverige, Umeå 57 sidor. : ill. (vissa i färg) 975053-0-7 (Invalid)