Några vanliga biokemiska tester inom bakteriologin

Författare
Marie-Louise Danielsson-Tham
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges lantbruksuniv. 1999 Sverige, Uppsala 123 sidor.
Sveriges lantbruksuniv. 1993 Sverige, Uppsala 113 sidor.
1985 Sverige, Uppsala 105 sidor. 91-576-2279-5
Inst. för livsmedelshygien, Veterinärhögsk. 1977 Sverige, Stockholm, Uppsala 91 sidor. : ill. 30 cm 91-7088-658-X