Nåltyper kontra fiberkvalitet vid Di-lourtillverkning

Författare
Helen Johansson
(Helen Johansson, Åsa Lennartsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1989 Sverige 54 sidor.