Nöd och lust

Författare
Nora Roberts
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förlaget Harlequin 2020 Sverige 978-91-509-4653-6
HarperCollins Nordic/Harlequin cop. 2015 Sverige, Stockholm 314 sidor. 19 cm 978-91-640-8022-6
Harlequin 2011 Sverige 297 sidor. 978-91-507-0029-9
Harlequin 2001 Sverige, Stockholm 256 sidor. 19 cm 91-640-1653-6