Nöjesfiskarens kokbok

Författare
Elsa Haglund
(Sammanställd av Elsa Haglund under medverkan av Bertil Haglund och Gunnar Brusewitz produktion: Anders-Erik Malm.)
Genre
Kokböcker
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Norstedt, Svenska jägareförb./Svensk natur 1996 Sverige, Stockholm, Italien 191 sidor. ill. 22 cm
AWE/Geber, Sv. jägareförb., Fälth 1984 Sverige, Stockholm, Värnamo 191 sidor. ill. 23 cm
Sv. jägareförb./Sv. natur, Gummesson 1962 Sverige, Stockholm, Falköping 191 sidor. ill. 22 cm