Nötter och fröer

Författare
Ingrid Malmheden Yman
(Text: Ingrid Malmheden Yman och Ulla Edberg)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket cop. 2010 Sverige, Uppsala 20 sidor. 91-7714-205-5
Livsmedelsverket cop. 2010 Sverige, Uppsala 20 sidor.
Livsmedelsverket cop. 2007 Sverige, Uppsala 20 sidor.
Statens livsmedelsverk, Livsmedelsverkets repro 2001 Sverige, Uppsala, Uppsala 20 sidor.
Statens livsmedelsverk 1997 Sverige, Uppsala 20 sidor. 91-7714-093-1
Statens livsmedelsverk 1994 Sverige, Uppsala 16 sidor. 91-7714-049-4