Någonting annat har funnits - tio essäer om kvinnor och gudinnor

Författare
(Redaktör: Birgitta Onsell.)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Carlsson, TA-tr. 1999 Sverige, Stockholm, Bjärnum 222 sidor. ill. 22 cm