NATO after 2000 - the future of the Euro-Atlantic alliance

Författare
John Borawski
(John Borawski and Thomas-Durell Young.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Praeger 2001 USA, Westport, Conn xxii, 161 sidor.
Praeger 2001 Connecticut, Westport, Conn xxii, 161 sidor. 25 cm.