NC-teknik - ny teknik - arbetsutformning - arbetsorganisation - ledning : ett aktionsforskningsprojekt vid Volvo Flygmotor - Sammanfattning

Författare
Jan Forslin
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arbetarskyddsfonden 1985 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 4 sidor., 3 ref.