Författare
Carl-Ivar Ringmar
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1967 Sverige, Stockholm 24 sidor. ill.