NOx-reduktion med stegvis lufttillförsel och tillsats av ammoniak vid stökiometri nära 1.0, vid förbränning av träpulver - Reduction of NOx with staged air and addition of ammonia at a stoichiometric ratio near 1.0, during combustion of pulverised wood

Författare
Lars Rudling
(Lars Rudling.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Värmeforsk 2000 Sverige, Stockholm 15, 6, 2 sidor.