NRKs historie

Författare
Hans Fredrik Dahl
(Hans Fredrik Dahl, Henrik G. Bastiansen)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Cappelen 1999 Norge, Oslo 3 vol.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan