Nacka-projektet Appendix 1, Handledning i psykoterapi - bakgrund, praktik, erfarenhet

Författare
Bengt Berggren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinst. (Spri, Civiltryck 1978 Sverige, Stockholm, Stockholm 57 sidor. ill.