Nacka-projektet Appendix 5, Teamfunktion, personalroller och intern utbildningsverksamhet - bakgrund, praktik, erfarenhet

Författare
Bengt Berggren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinst. (Spri, Civiltryck 1979 Sverige, Stockholm, Stockholm 62 sidor.