Nackar

Författare
Thomas Wågström
(Thomas Wågström essä av Karl Ove Knausgård översättning: Rebecca Alsberg.)
Genre
Bildverk
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Max Ström, Göteborgstryckeriet 2014 Sverige, Stockholm, Göteborg 124 sidor. huvudsakligen ill. 22 cm 978-91-7126-311-7