Naisten asema

Författare
(Tilastokeskus = Kvinnornas ställning / Statistikcentralen = Position of women / Central statistical office of Finland)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1984 Finland, Helsinki 253 sidor. : diagr., tab. 951-46-7610-6