Nakker

Originaltitel
Nackar
Författare
Thomas Wågström
(Thomas Wågström med essay av Karl Ove Knausgård.)
Genre
Bildverk
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pelikanen 2014 Norge, Stavanger 124 sidor. huvudsakligen ill. 22 cm 978-82-93237-16-7