Namn och dagar

Författare
Claes Krantz
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Göteborgs handelstidning 1959 Sverige, Göteborg 305 sidor.