Namna och brodera

Författare
Sara Lawergren
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
E.Holmqvists eftr. 1965 Sverige, Malmö 36 sidor.
E. Holmqvists eftr. 1964 Sverige, Malmö 40 sidor. : enbart ill.
E.Holmqvists eftr., Seelig 1958 Sverige, Malmö, Stockholm 40 sidor.
E. Holmqvists eftr. 1955 Sverige, Malmö 40s : Ill
Holmqvist 1955 Sverige, Malmö 40 sidor. : ill.
1963 Sverige, Malmö 40 s : ill
1969 Sverige, Malmö 36 s : ill