Napoleons skugga - baler, bataljer och Finlands tillkomst

Den framstående historikern Matti Klinge har skrivit en fascinerande beskrivning av ett viktigt brytningsskede i Europas historia och dess inverkan på Östersjöområdet. Den franska revolutionen var startskottet för en stormig period i Europa, en period vars följder vi fortfarande lever med. Napoleons maktutveckling kulminerade i Tilsitavtalet 1807, och som en följd av det förändrades Östersjöområdets politiska karta helt. Det är global stormaktspolitik men också miljoner mänskors liv och individuella öden, och händelserna upptog tankarna hos filosofer och poeter med sin ödesdigra tyngd. Matti Klinge drar upp konturerna för perioden i all dess mångfald. Han riktar blicken på krig och politiska förhandlingar, men också på semiotiskt intressanta uttryck, dikter, tal, ceremonier, vänskapsrelationer och kärleksförhållanden. Tidens mänskor får sina röster hörda tack vare en mångfald citat.

Originaltitel
Napoleonin varjo
Författare
Matti Klinge
(Matti Klinge översättning: Geo Stenius.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Söderström, Atlantis 2009 Sverige, Helsingfors, Stockholm, Finland 362 sidor. ill. 23 cm 978-951-52-2602-0, 978-91-7353-326-3