Narrative, interrupted - the plotless, the disturbing and the trivial in literature

Författare
(Edited by Markku Lehtimäki, Laura Karttunen, Maria Mäkelä.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
De Gruyter 2012 Massachusetts, Boston xvi, 327 sidor. 24 cm 978-3-11-025995-7