Nasse Nöffs kalas

Originaltitel
The party pig
Författare
Kathryn Jackson
(Svensk text: Gösta Knutsson Illustr.: Richard Scarry.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Folket i bild 1955 Sverige, Stockholm [28] sidor. ill.