Natasja

Författare
Constance Heaven
(Constance Heaven overs. Ketil Nilsen)
Språk
Norska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1981 Norge, Oslo 240 sidor. 82-586-0018-4