National Environmental Policy Programme 2005

Författare
(Editors: Hannele Nyroos and Leena Salonen basic translation: Daryl Taylor)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ministry of the Environment 1996 Finland, Helsinki 151 sidor. : ill., diagr. 25 cm 951-731-020-X