Nationalism and multiculturalism in a world of immigration

Författare
(Edited by Nils Holtug, Kasper Lippert-Rasmussen, Sune Lagaard.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Palgrave Macmillan 2009 Storbritannien, Basingstoke 280 sidor. 0 ill. 978-0-230-37777-6