Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna DE 1-13, Fjärilar: Käkmalar - säckspinnare - Lepidoptera: Micropterigidae - Psychidae

Volymen blir den tredje utgivna fjärilsvolymen i bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna och ges ut i början av juli 2008. Som vanligt beskrivs arterna utförligt i text och bild samt med utbredningskarta. Självklart finns också den obligatoriska bestämningsnyckeln med, som gör det roligt och enkelt att ta reda på vilka arter man hittat.

Författare
Bengt Å. Bengtsson
(Texter: Bengt Å. Bengtsson, Göran Palmqvist illustrationer: Roland Johansson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Ruter Media Group 2008 Sverige, Uppsala, Laholm 646 sidor. ill. 29 cm 978-91-88506-60-3, 978-91-88506-61-0