Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna DE 14-25, Fjärilar: Bronsmalar-rullvingemalar - Lepidoptera: Roeslerstammiidae-Lyonetiidae

Författare
Bengt Å. Bengtsson
(Text: Bengt Å. Bengtsson bild: Roland Johansson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
ArtDatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet, Danagårdlitho 2011 Sverige, Uppsala, Ödeshög 494 sidor. ill. 29 cm 978-91-88506-50-4, 978-91-88506-52-8, 978-91-88506-76-4, 978-91-88506-77-1