Nationella dräkten - en studie kring Gustaf III:s dräktreform 1778

Författare
Eva Bergman
(Eva Bergman.)
Genre
Biografi, Bibliografi
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Nordiska museet 1938 Sverige, Stockholm 352 sidor. ill. pl.-bl. tab.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan