Nationellt tillsynsprojekt 2006 om livsmedelsmärkning

Författare
(Lena Jansson, Lena Wallin, Martina Karlsson, Barbro Turesson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Livsmedelsverket 2007 Sverige, Uppsala 36 sidor.