Natten kom för tidigt

Författare
Siri Andersson-Palmestav
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Evangeliipress 1967 Sverige, Örebro 170 sidor.