Nattens fåglar

Författare
Sharon B. Wagner
(Sharon Wagner övers.: Louise Bibin)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wennerberg 1982 Sverige, Malmö 159 sidor. 18 cm 91-35-02383-X