Nattens historia - nordiskt mörker och ljus under tusen år

Författare
Gunnar Broberg
(Gunnar Broberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Natur & kultur 2019 Sverige, Stockholm 431 sidor 23 cm 978-91-27-16473-4
Natur & Kultur 2017 Sverige, Stockholm 1 onlineresurs 978-91-27-14415-6
Natur & kultur, Scandbook cop. 2016 Sverige, Stockholm, Falun 432 sidor., [32] pl.-s. 24 cm 978-91-27-14414-9