Nattugglor - Kupletter och bilder ur Mosebacke nyårsrevy 1920

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1920 Sverige, Stockholm