Natur och kultur i Helena Nybloms sagor

Författare
Maria Ehrenberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Litteraturvetenskapliga institutionen, univ. 1983 Sverige, Lund 40 sidor.